שלמה אטינגר – הסופר המשכילי היחיד ביידיש שהותיר אחריו חטיבה נכבדה של כתיבה שירית, אך היא התמקדה במשל ובמכתם