ספרות ההשכלה ביידיש

עצמה , ולא במקרה נרתמו אליהם רבים מסופרי ההשכלה , שנעשו לראשי המדברים בתנועת חיבת ציון , בין שהיה זה לאחר שעברו מהפך פנימי חריף ( כמו מ"ל ליליינבלום , שנתן למהפך ביטוי בספרו דרך תשובה , ( 1899 ובין שלא חשו בניגוד חריף בין פעילותם לפני ואחרי הופעתה של תנועת חיבת ציון ( ואלה היו הרוב , ובולט בהם נחום סוקולוב , שנעשה לימים לנשיא ההסתדרות הציונית העולמית . ( ספרות ההשכלה נחתמה ונשלמה בעיקר משום שמיצתה את האפשרויות התרבותיות שהיו מקופלות בהנחות היסוד הרציונליסטיות שלה , ומיצוי זה , הגם שהתרחש במועד ובנסיבות ספציפיים , לא היה שונה עקרונית ממיצוי תרבות הנאורות הרציונליסטית בתרבויות אירופה בסוף המאה ה18– ובראשית המאה ה . 19– כשם שבתרבויות אלו הוליך הגיון ההתפתחות הרוחני–התרבותי הפנימי מן הרציונליזם דרך המעבר של הסנטימנטליזם ( או ה"רגישות ( " לרומנטיקה , כך קרה גם בתרבות העברית המודרנית . תהליך התבגרותה של התרבות הביא גם אותה אל התחנה הרומנטית – לא בלי קשר , כמובן , עם ההתפתחויות הפוליטיות של התקופה , אך גם מתוך הדינמיות הפנימית של התרבות האירופית המודרנית . כמו בתרבויות אחרות היה המעבר מרציונל...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר