יצחק בר לוינזון (ריב"ל) – גם סאטירה אנטי-חסידית וגם אפולוגטיקה מול ביקורת הנצרות על היהדות