פרץ סמולנסקין – הרומניסטן העיקרי שבא לאחר מאפו. סופר סעור נפש ובעל כוח עבודה כביר