יצחק ארטר – הספרות המשכילית היתה מראשיתה ספרות לאומית מובהקת וראתה עצמה בתפקיד "הצופה לבית ישראל‭,"‬ כשם ספרו של ארטר