משה מנדלסון, תחריט מאת י"ג מילר, ‭– 1787‬ גם קשרים הדוקים עם האליטה התרבותית הגרמנית, גם אורח חיים יהודי