תנועת ההשכלה והתרבות היהודית

תנועת ההשכלה והתרבות היהודית שמואל פיינר החל במחצית השנייה של המאה ה18– ולאורך כל המאה ה19– חוללו קבוצות קטנות יחסית של משכילים יהודיים צעירים ממרכז אירופה וממזרחה מהפכה תרבותית עמוקה וחסרת תקדים שתפסה מקום מרכזי במכלול תהליכי המודרניזציה של היהודים . הופעתם של המשכילים על בימת ההיסטוריה היהודית כמייצגי אליטה אינטלקטואלית חדשה שראתה חובה לעצמה לעמוד כמוכיחה בשער , כמחנכת הציבור וכמנהיגה רעיונית אלטרנטיבית פתחה מהלך מהפכני של החלפת הריבונות התרבותית במרחב הציבורי היהודי . אל מול האליטה הרבנית והלמדנית שהחזיקה במונופול מלא על מרחב הידע , על ארון הספרים , על היצירה התרבותית , על החינוך , על הפיקוח על נורמות ההתנהגות ועל הדרכת הציבור הופיעה אליטה אינטלקטואלית מתחרה . האליטה החדשה הזאת אימצה את ערכי היסוד של תרבות הנאורות האירופית , ובייחוד את ההומניזם , הסובלנות הדתית , חירות היצירה והדעה , הביקורתיות , הרציונליזם ותודעת ה / דמה , וראתה בעצמה אחראית למהלך היסטורי של תיקון החברה היהודית המסורתית לאור הערכים הללו . מנקודת מבט בת זמננו , דומה שכל התרבות הציבורית של היהודים בעידן המודרני – תרב...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר