ההשכלה

ההשכלה קווי מתאר מלכדים לתנועת ההשכלה , שהתקיימה לא פחות ממאה ועשרים שנה , משנת 1778 ועד לשנים האחרונות של המאה ה , 19– היו קווי מתאר מלכדים המאפשרים להציגה כתנועה היסטורית בעלת אחידות ורציפות ולשחזר את הפרקים בתולדותיה . פרק המבוא של תנועת ההשכלה הוא פרק המפנה התרבותי של " ההשכלה המוקדמת . " ראשיתו בסקרנות ובתשוקה למדע ולפילוסופיה שהתעוררו בכמה גברים צעירים באירופה במרוצת המאה ה , 18– שלא מצאו את סיפוקם האינטלקטואלי בגבולותיהם של המוסדות , הידע וארון הספרים של האליטה התורנית שבתוכה התחנכו . כמה מהם אף היו חדורים בתחושת נחיתות ומוגבלות תרבותית בלתי נסבלת של היהודים לעומת התפתחות המדעים והתרחבות גבולות הידע בתרבות הסובבת . אלו היו נקודות הגירוי שהביאו למוטציה ראשונה באליטה האינטלקטואלית היהודית בקהילות מרכז אירופה ומזרחה . לצד ומתוך האליטה הלמדנית האשכנזית , ששמרה על דומיננטיות בשיח הציבורי ותבעה מונופול על הדרכת הכלל ועל עיצוב עולם הרוח , צמחה אליטה חדשה של משכילים שוחרי אותו הידע שמעמדו ה " חיצוני " היה עד כה נחות , מודר לשוליים כ " אחר , " לא נחשב ומשולל לגיטימיות . יחסית למה שנתפס ב...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר