ש"י עגנון בחברת אשר ברש ‭– (1925)‬ הגישה הנורמטיבית נטתה למקסימליזם סגונני