מנדלי מוכר-ספרים (שלום יעקב אברמוביץ‭– ('‬ בעיית הבחירה בשפה העברית כשפת יצירה