תרבות יהודית מודרנית – מבוא

תרבות יהודית מודרנית – מבוא דן מירון זה מושג שאי אפשר להגדיר אותו הגדרה מדויקת , והוא מציין מכלול מג ון ומשתנה של התפתחויות תרבותיות בקרב יהודים בזמנים המודרניים – תחילה בעיקר באירופה , ואחר כך גם בתפוצות שמחוץ לאירופה . היה נהוג לקשור את הופעתה של התרבות היהודית המודרנית בהתפתחויות בקרב יהודי מרכז אירופה ומערבה במחצית השנייה של המאה ה . 18– על רקע השינויים החברתיים והכלכליים שעברו על עמי אירופה המערבית והמרכזית במאה ההיא , וכן על בסיס עלייתה של המדינה המודרנית הריכוזית ( לעומת מדינת ה'שדרות' של ימי הביניים והרנסאנס , ( המקיימת קשר חוקי לא עם קבוצה מוגדרת של אזרחים אלא עם האזרח היחיד , נוצר מגע חברתי בין חלק מן המעמד הבינוני היהודי לבורגנות הלא יהודית , וזה הוליך גם למגעים תרבותיים , לנטילת חלק , מצד יהודים , בתרבות המקומית , ובניסיונות מצד קבוצות של אנשי תרבות יהודיים להגדיר מחדש את המורשת התרבותית הדתית והלאומית שלהם עצמם . דוגמה בולטת לכך נמצאה בפעולתם של משה מנדלסון ( ר' מדור ההגות היהודית המודרנית ) ובני חוגו בפרוסיה בהגדרה מחודשת של מהות היהדות , בתרגום ( לגרמנית ) ופירוש ( בעברי...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר