תוכן העניינים

תוכן העניינים ספרויות ואמנויות תרבות יהודית מודרנית – מבוא דן מירון 2 ספרות / יות יהודית / יות מודרנית / יות – מבוא דן מירון 4 ספרות עברית חדשה דן מירון 6 ההשכלה תנועת ההשכלה והתרבות היהודית שמואל פיינר 19 ספרות ההשכלה בעברית דן מירון 25 ספרות ההשכלה ביידיש אברהם נוברשטרן 41 ההשכלה היהודית בלשון הגרמנית גלילי שחר 46 השכלה יהודית בלשון הרוסית מיכאיל קרוטיקוב 49 הנשים בתרבות ההשכלה שמואל פיינר 50 יהודים במוזיקה של ראשית המאה ה19– בנימין פרל 54 רומנטיקה ולאומיות רומנטיקה ולאומיות גלילי שחר 56 הרומנטיקה האירופית והספרות העברית מנחם ברינקר 59 יהודים ויהדות ברומנטיקה הגרמנית גלילי שחר 72 רומנטיקה ולאומיות יהודית ברוסיה מיכאיל קרוטיקוב 75 הרומנטיקה בספרות יידיש אברהם נוברשטרן 78 אמנות יהודית במאה ה19– זיוה עמישי–מייזלש 83 מוזיקה לאומית יהודית ישראל ברטל 90 תרגומים בספרות העברית בתקופת התחייה עמינדב דיקמן 94 חידושים באדריכלות בתי הכנסת אידה הוברמן 98 ראשית המודרניזם : דקאדנס , סימבוליזם , אימפרסיוניזם מודרניזם דן מירון 100  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר