למעלה: "קרימצ'אקים‭,"‬ חברי הכשרת "החלוץ" בקרים, 1922 לערך. למטה: בנות העלייה השלישית בעין חרוד, שנות ה‭.20-‬ החלוצים לבשו בגדים פשוטים עשויים מבד גס. בארץ היה אפשר לעמוד על שייכותו האידיאולוגית של אדם לפי סגנון הלבוש שלו