הלבוש הפשוט בתנועות הנוער החלוציות, שבהן היו גם הבנות לובשות מכנסיים קצרים במקום שמלות, ביטא את הפתיחות והישירות בחברה העברית החדשה. בתמונה: בנות במחנה אימונים של הפלמ"ח לעקורי המחנות באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה.