לבוש היהודים כמסמן תהליכי מודרניזציה וחילון

לבוש היהודים כמסמן תהליכי מודרניזציה וחילון יהודי התפוצות היו תמיד מיעוט בארצות שבהן ישבו . במסגרת קהילותיהם הם שמרו על סגנון חיים שבחלק ניכר ממרכיביו היה שונה מסגנון החיים של האוכלוסייה שבתוכה חיו , ועמו פיתחו גם הרגלי לבוש ייחודיים להם . שוני זה בלבוש נוסף על השוני הטבעי בלבוש הנובע , בתוך כל קבוצת אוכלוסין , מהבדלי מגדר , גיל ומעמד . מניעיו היו בחלקם דתיים , והוא התבטא בכיסוי ראש לגברים ולנשים , בהקפדה על מה שנחשב לבוש צנוע , בעיקר אצל נשים , בהימנעות מאריגי " שעטנז , " ואצל הגברים גם בגידול זקן ובפאות . והיו לו עוד מניעים , הקשורים ברצון מובן בחברות מיעוט שלא להתבלט יתר על המידה במלבושי פאר ובהפגנת עושר מושכי איבה . אבל במרוצת ימי הביניים התמסד שוני הלבוש של היהודים גם באמצעות חוקי כפייה . בחברות שבהן סבלו יהודים מנידוי חברתי ונחשבו נחותים מאוכלוסיית הרוב , נראה חשוב שיהיה אפשר לזהות יהודים זיהוי מיידי , אפילו מרחוק , כדי להימנע מקרבת יתר אליהם , שנחשבה לא רצויה לחברת הרוב . לפיכך הוטלה בארצות שונות חובה על יהודים להציג לראווה על בגדיהם סימני היכר מיוחדים שנקבעו מטעם השלטונות או הכ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר