מודעה משנת 1848 של בית המסחר של ברמן בניו-יורק המפרסמת מוצרים כשרים לפסח. כיוון שחלק גדול מהמהגרים היהודים המשיכו לשמור על דיני הכשרות התפתחה באמריקה תעשיית מזון "אתנית" יהודית