תהליכי חילון במטבח היהודי

להשתתף בסגנון הגלובלי של העיצוב הפנימי . השפעת התרבות המערבית המודרנית טשטשה את סימניו הייחודיים של הבית היהודי המסורתי . מאפיינים שהיו קשורים במצוות הדת נעלמו או הוחלפו בסמלי הזדהות פוליטיים ובאתרי זיכרון נוסטלגיים . אף במקום שבו נותרו חפצים וסממנים הקשורים באורח חיים דתי , חל באלה שינוי עצום הן בשל התמורות הטכנולוגיות והן משום שהאורתודוקסיה הפנימה אף היא , במידה מרחיקת לכת , את אורח החיים המערבי . כך או אחרת , הבית היהודי המודרני הוא היום תוצר מובהק של אורח החיים הבורגני בארצות המערב . תהליכי חילון במטבח היהודי שילה קאופמן וננסי ברי התפתחות המדע והטכנולוגיה במאתיים השנים האחרונות חוללה מהפכה באומנות המטבח . כיום איננו מוגבלים עוד לשימוש בגידולים פרטיים בלבד ולא קיים חשש לקלקול מהיר של המזון , ונוסף על כך אנו מבינים טוב יותר את הקשר שבין תזונה לבריאות . חידושי העידן המודרני שינו באופן משמעותי את כל צורות הבישול , אבל בהשפעתם על המטבח היהודי קיימים כמה מאפיינים ייחודיים המשקפים את ההיסטוריה , הדת והתרבות היהודיות .  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר