בבתים אשכנזיים רבים היו לוחות דקורטיביים הקרויים "מזרח" מורים על כיוונה של ירושלים. "ממזרח" לגרמניה ‭1900)‬ בקירוב)