שעה שהגטאות שנכפו על היהודים באירופה נעלמו בהדרגה עם האמנסיפציה – נאלצו יהודי המזרח לחיות ברבעים נפרדים גם זמן רב אחרי ראשית המאה ה‭.20-‬ "אל-מלאח‭,"‬ הרובע היהודי בתטואן, מרוקו, בשנת 1920 בקירוב