תמורה בפרקטיקות של שמירת הבריאות בקרב יהודים. בתמונה: תלמידי בית הספר "אליאנס" בטנג'יר נבדקים במרפאה ‭(1955)‬