שער של ספר רפואות בשם "עזר ישראל" מאת משה מרקוזה משנת ‭.1790‬ טקסט מדעי שנכתב ביידיש במטרה להגיע להמוני העם