בארצות רבות היה שיעור הרופאים היהודים בין הרופאים גבוה משיעורם של היהודים באוכלוסייה. בתמונה: אמבולנס של בית החולים היהודי "הר סיני" בפילדלפיה בשנת 1900 בקירוב