לרפואה ולשמירת ההיגיינה היה מקום חשוב בפרויקט של המשכילים – מודרניזציה ו"הבראה" של אורח החיים היהודיים. כרזה ביידיש המזהירה מפני כינים ‭(1923)‬