הקשר המובהק ביותר בין היהודים לתרבות הגוף נוצר עם התפתחות התנועה הלאומית. בתמונה: קבוצת "מכבי" של בית הספר התיכון היהודי בבגדאד בשנת 1920 בקירוב