כתובה שוויונית שעוצבה בשנת 1997 בעברית ובאנגלית בידי האמן ארצ'י גרנות. קוטרה יותר מחצי מטר. העיטור מסביב מבוסס על האותיות הראשונות של שמות החתן והכלה