כתובה קיבוצית. המילה "כתובה" מופיעה בה, אף שאינה כתובה ברוח מסורתית. כתובות חדשות נכתבות בעברית ולא בארמית והן מנוסחות ברוח שוויונית