מהגרים יהודים ממזרח אירופה בגלוית ברכה מארצות הברית, 1909