חברי ארגון הנוער של ה"בונד‭,"‬ צוקונפט, בהפגנת 1 במאי בוורשה בשנת ‭.1933‬ לחלק גדול מתנועות הנוער היהודית באירופה היתה זיקה למפלגות פוליטיות