תנועת הנוער היהודית הראשונה שקמה בגרמניה ב‭1912-‬ ברוח ה"וואנדרפוגל" היתה ה"בלאו-וייס" (תכלת-לבן) – כאן בטיול-טבע בשנת 1913