תנועות נוער יהודיות באירופה

לקריאה נוספת : י' ברטל , "גיבורים או מוגי לב : יהודים בצבאותיה של פולין , " בתוך : י' ברטל וי' גוטמן ( עורכים , ( קיום ושבר , יהודי פולין לדורותיהם , א : ' פרקי היסטוריה , ירושלים , תשנ"ז , עמ' . 367-353 י' היילפרין ( עורך , ( ספר הגבורה , א - ' ג , ' תל אביב , תשל"ז . ש' רזניק , "ז'בוטינסקי והאצ"ל : 'בראשית ברא אלוהים את הפוליטיקה , "' בתוך : א' בראלי , פ' גינוסר , איש בסער , מחקרים ומסות על זאב ז'בוטינסקי , תשס"ד , עמ' . 473-459 א' שפירא , חרב היונה , הציונות והכוח , , 1948-1881 תל–אביב , . 1992 תנועות נוער יהודיות באירופה אלי צור התופעה של ארגונים מיוחדים לנוער מופיעה לראשונה לקראת שלהי המאה ה19– במספר מועט של ארצות . ארגוני הנוער האלה הוקמו בדרך כלל בידי מבוגרים ועל בסיס מגזרי או לוקאלי . תנועת הנוער כהתארגנות עצמית של צעירים , המבטאת רצון להתרחק מעולם המבוגרים ומתרבותו ולכונן  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר