ברק יוסלביץ' פיקד על גדוד פרשים יהודים בכוחות הפולנים של קושצ'יושקו שמרדו ברוסיה בשנת ‭.1794‬ יהודים רבים השתתפו בהתקוממויות הפולנים נגד הרוסים במהלך המאה ה‭19-‬