עם הקמתם של צבאות גדולים במדינות הריכוזיות המודרניות הוטלה חובת גיוס על בני שכבות רחבות ובהם גם היהודים. רקמה על בד: חיילים יהודיים בצבא הפרוסי בתפילת יום כיפור תרל"א, ‭.1870‬