יהודים לא מעטים נשאו נשק דורות רבים לפני התעוררות התנועה הלאומית היהודית. רבבות יהודים גויסו לצבאות הלוחמים במלחמת העולם הראשונה. בתמונה: סר ג'ון מונאש ‭(1931-1865)‬ מפקד הצבא האוסטרלי במלחמת העולם הראשונה