היהודים והצבא

היהודים והצבא ישראל ברטל גבורת הלוחמים , ניצחון בקרב או מפלה הרת אסון , מילאו בתנועה הלאומית היהודית המודרנית , כמו בתנועות מקבילות שצמחו באירופה במאה ה , 19– תפקיד חשוב . אין זה מקרה שלוחמי העת העתיקה , שלא זכו לכבוד מיוחד בחברה היהודית המסורתית , עלו לגדולה בשיח הלאומי החדש . יהודה המכבי , יוחנן מגוש–חלב , שמעון בר–גיורא ושמעון בר–כוסבא , המכונה בר–כוכבא , שימשו מקור השראה לפעילים ציוניים ופיארו בשמותיהם אגודות סטודנטים , מועדוני ספורט ומיליציות לאומיות מזוינות . רחל ינאית ( בן–צבי , ( ממנהיגות "העלייה השנייה , " כתבה בהתפעמות על דמויות המופת של לוחמי העבר : "כאז כן גם עכשיו הננו עומדים בתוך תנועת החרות [ ... ] אותם האנשים הגיבורים , האבירים איפה נמצא ? אותם היהודים הגאיונים , אמיצי הרוח איפה נקח ? יקום העם ויוליד את גיבוריו ? יקומו הגיבורים ויצאו לפני העם . " ! חזון המהפכה הלאומית והחברתית שביקשו לחולל הוגי הרעיון הלאומי כלל בתוכו גם תמורה של ממש ביחס היהודים למלחמה . מקורבנות חסרי ישע , כפי שראו אנשי התנועה הלאומית את היהודים שבגלות , עתידים היו בני האומה חסרת האונים להיעשות ללוחמי...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר