מפגשם של חיילים יהודים ששירתו בצבאות גרמניה ואוסטריה במלחמת העולם הראשונה עם יהודי העיירות של מזרח אירופה הוליד חוויות של גילוי תרבות יהודית שורשית