יהודים בעלי חזות מזרח-אירופית בברלין, ‭.1928‬ דמות היהודי הפולני נעשתה בעיני האליטות החדשות של יהודי גרמניה, ששינו את לשונם, לבושם והווייתם החברתית, לאבטיפוס של אדם חסר-תרבות