פוגרום אודסה בשנת ‭,1871‬ התרחש על רקע התחרות הכלכלית בין הקהילה היהודית לקהילה היוונית. ב‭,1881-‬ אחרי רצח הצאר אלכסנדר השני נערכו ביהודים, על רקע פוליטי, פוגרומים בחלקים שונים של האימפריה הצארית ואלה גררו בעקבותיהם גל הגירה של יהודים.