אמיל פרייר (בחברת אחיו איזאק) מסוללי מסילות הברזל הראשונות בצרפת. גם ברוסיה נטלו יזמים יהודים חלק ניכר בהנחת רשת מסילות הברזל החדשה