ירחון ציוני בשפה ערבית-יהודית שיצא באותיות עבריות בתוניס. בעקבות הטראומה של מלחמת העולם השנייה החלו יהודים רבים להתקרב לציונות