משפחה יהודית בקהיר בשנת ‭.1910‬ בקרב יהודי ארצות האיסלאם לא היתה מעולם דיכוטומיה חדה בין היסודות המסורתיים לבין היסודות המודרניים החילוניים