המשותף למהפכן ולאיש תנועת הנוער הוא האקטיביזם שלהם, ההחלטה להתגבר על מכשולים פנימיים ולגבש אורח חיים חדש. בתמונה: שני חברי ההגנה העצמית היהודית ברוסיה, 1903