מחזור החיים במשפחה חילונית

התנועה "לקבוע יום טוב וחג לכל חובבי ציון בכל מקומות מושבותיהם ביום א' בחנוכה כל שנה . ביום הזה ידרשו מענייני דיומא ויתאספו כל החברים לברך על כוס מלא [!] לחיי אומתנו העתיקה . " האגודה הלאומית "קדימה" שבווינה שינתה את שם החג לחג המכבים וערכה בו נשפים שבהם הושרו "שירים לאומיים . " בראשית המאה ה20– כבר נחוג חג החנוכה כחג לאומי מרכזי בכל רחבי אירופה ובארצות הברית . מרים ברנשטיין–כהן מספרת בזיכרונותיה על מקום החנוכה בבית ציוני באימפריה הרוסית ( זה היה חג ביתי וציבורי כאחד : ( " חנוכה , חגנו הלאומי , נחגג בביתנו יותר מכל החגים , בשפע אורה ובשמחה רבה . " חג נוסף שזכה להמרה ממועד דתי לטקס חילוני מובהק הוא חג הפסח . לא רק אנשי התנועה הלאומית היהודית עשו שינויים מופלגים במשמעות החג הזה , בתכניו ובטקסיו . הפסח היה מועד חשוב גם בעיני סוציאליסטים יהודיים במזרח אירופה , שערכו "הגדת פסח" בעלת תכנים רדיקליים ונהגו לקרוא ממנה בצוותא במפגשים מחתרתיים . הם הדגישו בעיקר את הצד הסוציאלי שהיה גלום בטקסט המסורתי , השמיטו את קטעי התפילה והצניעו בדרכים שונות את היסודות הלאומיים . בתנועה הציונית , לעומת זאת , חב...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר