החגים קיבלו משמעות חדשה, לאומית. בתמונה: לוח שנה המכיל את החגים היהודים שנדפס במחתרת בברית המועצות