תחריט של משה מנדלסון המארח בביתו לשתיית קפה את לסינג ואת לאוואטר. אשתו פרומט נראית בפתח ה"סלון" עם הקפה המוגש בכלים נאים, כיאה לבית בורגני