חילון הזמן ותרבות הפנאי

ב . 1881– פוגרומים ואפליה אנטישמית נעשו לקו קבוע בחיים הרוסיים והשפיעו בעיקר על אותם יהודים ששאפו להשכלה גבוהה . וחשוב יותר , הכלכלות של רוסיה , גליציה ורומניה לא יכלו לקיים את האוכלוסייה היהודית הבורגנית . הרבה יותר משני מיליונים מיהודי מזרח אירופה היגרו והשתקעו בארצות הברית , בצרפת , באנגליה ובאפריקה הדרומית , בבורחם מפני העוני יותר מאשר מפני האנטישמיות . מלחמת העולם הראשונה פגעה ביהודי מזרח אירופה בעיקר משום שהם התגוררו בקרבת קווי החזית . בשנים 1921-1917 נוסף גם הטבח שנטבחו יהודים במלחמת האזרחים שבאה בעקבות המהפכה הקומוניסטית . עקב המלחמה נחלקה אוכלוסיית היהודים של האימפריה הרוסית בין משטרים שונים בתכלית זה מזה : פולין וברית המועצות . בעקבות מדיניות לאומנית שהגדירה את היהודים כמסוכנים פוטנציאלית וכזרים תרבותית למדינה הפולנית , הפעילה ממשלתה מדיניות של אפליית אזרחיה היהודיים , אף כי רובם כבר היו מעורים במידה כלשהי בתרבותה . מיעוטם עברו תהליך מלא של פולניזציה , ו 12 % – מהם הכריזו במפקד התושבים של 1931 על פולנית כשפת האם שלהם . אבל גם רובם של אותם 80 % שהכריזו על יידיש כשפת האם שלהם י...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר