עם הרחבת ההשכלה שהוקנתה לבנות יהודיות במזרח אירופה, נעשו נשים פעילות בארגונים אזרחיים ופוליטיים. בתמונה: קבוצת נשים צעירות חברות ה"בונד" ברוסיה ‭1905)‬ בקירוב)