משפחת שילד עם האומנת וילדה לא מזוהה, לייפציג ‭.1901‬ במחצית השנייה של המאה ה‭19-‬ נעשתה המשפחה הבורגנית דגם ליהודים רבים במערב אירופה ובמרכזה