צעירות יהודיות ממיינות טבק בסאלוניקי ‭1930)‬ בקירוב‭.(‬ המציאות הכלכלית דחפה נשים יהודיות רבות להיכנס למעגל העבודה ומשפחות רבות התבססו על שני מפרנסים