פועלות יהודיות מפגינות נגד ניצול עובדים בניו-יורק ‭(1907)‬