תעשיית הטקסטיל היתה גם במזרח אירופה תעשייה שחלקה הניכר היה בידי יהודים. בארצות הברית נקלט בה חלק גדול מן המהגרים היהודים שעבדו ב"סדנאות יזע" כמו זו שבתמונה משנת 1915